Historie

Dit wereldberoemde fenomeen is gevestigd in de meest zuidelijke stad van Nederland, ons eigen mooie en schone Maastricht. Gevestigd aan de Maas in het centrum, staat het enige en oudste Heerenhuis van Maastricht, dat sinds april 1989 heer en meester is in het dagelijks leven van Maastricht. Tegenwoordig staat het paleis nog fier overeind, zonder een enkel scheurtje te vertonen in de eeuwenoude doch oerdegelijke fundering.

Nadat Heer Ophelders op slinkse wijze contact had verkregen met huisjesmelker R. te M., kon het Heerenhuis op 24 april 1989 worden ingenomen. Het feit dat het Heerenhuis toen nog niet geheel bouwvakkervrij was, werd vooralsnog geaccepteerd daar de Heeren op voorhand al wisten dat deze eikelbijters ras het hazenpad zouden kiezen. Na op terechte wijze op hun uitzichtloze positie gewezen te zijn, werd de exodus dezer manspersonen dan ook al dra een feit. Lering trekkende uit het bekende verhaal van de Hof van Eden werd unaniem besloten dat op het perceel Condestraat 3 te Maastricht, vanaf 24 april slechts, enkel en alleen Heeren gehuisvest zouden zijn. Op maandag 24 april van het jaar des Heeren 1989 betrokken dan ook de Heeren Berenschot, Horsten, Jansen en Willet het pand aan de Condestraat 3 te Maastricht.

Het Heerenhuis was een feit!!!